Navigace

Obsah

Stránka


Stránka

Vodní záchrana  a činnost  v krizových situacích

Datum a místo: 8. -11.12. 2008; D. Vltavice, Lipensko

Organizátor: Vodní záchranná služba ČČK MS Č. Krumlov

Cílová skupina: studenti 2. ročníku Jihočeské univerzity zdravotně sociální fakulty oboru záchranář

Účastníci: Vodní záchranná služba ČČK MS Č. Krumlov, ČCK oblastní spolek Č. Krumlov, jednotka dobrovolných hasičů Frymburk,  policie ČR H. Planá

Cílem kurzu bylo připravit studenty na zvládání a řešení krizových situací v problematice vodní záchrany    a dalších specifických terénů, se kterými se mohou setkat  při výkonu reálných záchranářských činností, dále pak ověření  jejich psychické   a fyzické odolnostia schopnost týmové spolupráce.


Článek

Zachránit někoho jen tak, s tím co mám k dispozici a provádět reálnou záchranu v tvrdých podmínkách se učili studenti oboru zdravotnický záchranář Jihočeské univerzity v druhém prosincovém týdnu 2008. Již tradicí se stává komplex drsného výcviku záchrany u vody a zvládání krizových situací v zimním klimatu.

           Námitka zda je tak náročný výcvik nutný, není na místě. Studenti tohoto oboru se mají naučit zvládat krizové situace, aby jako součást posádky zdravotní záchranné služby byli schopni i pod zátěží zvládnout vše, s čím se mohou v náročné realitě setkat. Záchrana z ledu, součinnost v pátrací akci, komunikace radiostanicí, řešení hypotermie či zvládnutí prvotní krizové komunikace s osobou demonstrující úmysl sebevraždy tím bezesporu jsou. Kdo si vzpomene na nedávné vlakové neštěstí u Studénky a hromadnou nehodu na dálnici D1 a komplikace s tím spojené toto jen dokazují. Kdo není připraven reagovat, improvizovat, setrvat v nepřízni počasí, bude mít v profesní praxi záchranáře problém. Selhat profesně se může nepřipravenému přihodit a kurz právě studenty pod vedením zkušených vodních záchranářů, z nichž někteří jsou zároveň vojáci či policisté specializovaných útvarů, na tyto situace připravuje. Ověření vlastních možností, schopností spolupracovat v týmu a umět se spolehnout na své kolegy, jsou předpokladem pro zvládnutí každé náročné akce.

Zahájení kurzu je zaměřeno na plavecké dovednosti a procvičení ze základů technik vodní záchrany. Na bazénové aktivity prvního dopoledne navazuje již jen výcvik v terénu. Na 4 dny se studentům základnou stává Výcvikové centrum vodní záchranné služby ČČK místní skupiny Český Krumlov v Dolní Vltavici u Lipenské přehrady. 

Před výcviky absolvují studenti přednášky k problematice, kterou následně cvičí v modelových situacích zařazených do cílených bloků. Frekventanti  v terénu plní pod zátěží komplexní zaměstnání spojené s topografií, se záchranou tonoucího ze zamrzlé hladiny, s činnostmi při záchraně v různých situacích, provádí práci ve výškách a mimo jiné musí zvládnout základy přežití  po dni plnění mnoha úkolů pod námětem. 

V závěru kurzu  absolvovali studenti, jako závěrečné přezkoušení v modelové situaci  záchranu tonoucí osoby ze zamrzlé Lipenské přehrady osobním zásahem. Studenti v náhodně zvoleném dvoučlenném týmu v běžném oblečení, bez izolačního obleku provedli záchranu tonoucímu ve vodě o teplotě 2 st se zvoleným improvizovaným prostředkem. K dispozici měli žebřík, vakuové lehátko, evakuační nosítka sked, surfový plovák, házecí pytlík atd. Následovalo zapojení do akce náhodných svědků, poskytnutí 1. pomoci, vč. fyzicky vyčerpávajícího transportu, zvolení plochy pro přistání vrtulníku  a předání osoby letecké záchranné službě. Záchrana probíhala dramaticky na tenkém ledě, kdy led se při nevhodné volbě opěrné či transportní pomůcky nebo špatném rozložení váhy těla prolomil. I po prolomení ledu studenti pokračovali v záchraně. 

Prioritou je vždy život záchranáře, kdy právě absolvováním náročného programu frekventanti mimo jiné získali náhled jak posuzovat možnosti pro úspěšnost záchranné akce.

I  v roce 2009 připravují Vodní záchranáři ČČK z Č. Krumlova , již tradičně aktivity s podobnou tématikou.V únoru Mezinárodní seminář záchrany osob ze zamrzlé vodní hladiny pro složky IZS  a odbornou veřejnost, v červnu až říjen Kurzy vodní záchrany a činnosti v krizových situacích   určených pro studenty středních a vysokých škol se zdravotním zaměřením, pedagogické pracovníky, vodácké instruktory,  příslušníky HZS a další složky IZS, v prosinci stejně koncipovaný kurz pro studenty druhého ročníku Jihočeské univerzity ZSF obor záchranář. 

Vodní záchranáři jsou připraveni předat své zkušenosti a přispět k připravenosti složek IZS a jiných zainteresovaných subjektů k reálným zásahům v krizových situacích ve vodním prostředí.

Těšíme se na spolupráci. Bližší informace poskytne Ing. Milan Bukáček 606 270 047, email bukacek@zachranari.com, www.zachranari.com   

Zdroj textu: Vodní záchranná služba ČČK Autor: Štěpán Klen
Zdroj foto: Vodní záchranná služba ČČK   Autor: Pavel Černý