Navigace

Obsah

Vyhodnocení výkonu společné služby MS VZS ČČK Č. K. a ÖWR OS Feldkirchen

Autor: Jan Wimmer

Ve dnech 21. 8. a 22. 8. proběhla společná služba VZS ČČK MS Č. K. a ÖWR OS Feldkirchen na pískovnách poblíž Lince.

Plánek Feldkirchen

Složení hlídky: za OWR předseda skupiny Adolf Buchgeher, zástupce předsedy Franz Steininger, Fredi Kontriner a Hans Holzinger za VZS ČČK Jan Wimmer.

ÖWR zde zabezpečuje celkem 3 pískovny (Badesee I, II, IV), viz plánek, z celkového počtu 5, které se v areálu nachází. Na pískovně (Badesee IV), která je také určena pro koupání, stále probíhá těžba (voda je zde kalnější než na zbylých pískovnách). Badesee I a II jsou vhodné i pro potápění. Viditelnost je zde 10 - 15 m, průměrná hloubka 7 m, maximální 12 m. Na dně pískoven jsou umístěny různé zajímavosti pro potápěče (truhla s pokladem, automobil, stromy, pramice …). V Badesee V je plavání zakázáno. Na části Badesee III je provozován vlek pro vodní lyžování. Podél všech zabezpečovaných pískoven jsou rozmístěny tzv. Notruf Säulen – očíslované sloupy s tísňovými čísly. Během léta může návštěvnost pískoven dosáhnout až 20 000 lidí.

Služba začíná ráno v 9:00 spuštěním člunů na vodu do každé zabezpečované pískovny, kontrolou pískovny a nebezpečných míst pro plavbu člunů. Večer v 18:00 jsou opět lodě vytaženy z vody a to i na noc mezi sobotou a nedělí.

V obou dnech služby dopoledne probíhal výcvik. V sobotu byly jeho náplní modelové situace (osobní zásah a zásah se záchranným pásem a následné vytažený tonoucího do člunu). V neděli výcvik ve skákání ze člunu a použití záchranného pásu. Odpoledne pak probíhal výcvik v použití házecích pomůcek a ukázka zásahu pomocí nafukovací matrace.

V sobotu po ukončení služby proběhl společný ponor do jezera Badesee I.

Služba s kolegy z ÖWR byla velmi přínosná pro obě strany – navázání kontaktu a výměna zkušeností. 

Evropský fond pro regionální rozvoj  European Teritorial Co-operation

Pořádáno za finanční podpory:
Programů Evropské územní spolupráce Rakousko – ČR 2007 – 2013 

Stránka


Stránka