Navigace

Obsah

Účelem projektu je výstavba čistírny odpadních vod (ČOV) u základny Vodní záchranné služby (VZS) ČČK Č. Krumlov p.s. v Dolní Vltavici. Tato ČOV řeší zneškodňování splaškových odpadních vod ze základny, má kladný ekologický dopad na životní prostředí a snižuje náklady na provoz stávající jímky. Stavba ČOV výrazným způsobem přispěje ke snížení ekologické zátěže vzniklé při provozu a užívání základny členy VZS. Tato stavba dále sníží náklady a povinnosti spojené s provozem a údržbou stávající jímky. V neposlední řadě, existující jímka bude využita jako vyrovnávací nádrž.

Do provozu byla ČOV uvedena v říjnu 2020.

K ČOV. 28.10. 2020 jsme požádali Vodoprávní úřad  městského úřadu v ČK o kolaudaci a předali veškeré potřebné dokumenty. Přes urgenci se nám úřad doposud k žádosti nevyjádřil.


Poděkování patří za finanční či materiálovou podporu:

Finanční podpora:

Nadace ČEZ  - 180.000,- Kč

nadace ČEZ

 

Obec Dolní Dvořiště - 100.000,- Kč

Dolní Dvořiště

 

Materiálová podpora:

Kámen písek s.r.o – posypový materiál a kámen

Kámen a písek s.r.o.

 

Osma Komorovice – kanalizační trubky

Osma

 

Farma Borová (Kamírovi) – bagr a hlína

Kamír

Povodí Vltavy – bagr

www.pvl.cz

 

 

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1