Navigace

Obsah

Soustředění a kurz VZS G, SOŠE a SOU Kaplice

(Pohorská 86, Kaplice 382 41)

Dokument ke stažení

Pořádáno za finanční podpory:
Programů Evropské územní spolupráce Rakousko – ČR 2007 – 2013, a  MO ČR

Evropský fond pro regionální rozvoj  European Teritorial Co-operation

Datum a místo konání. 6. -9. 9. 2010, VC VZS D. Vltavice

Počet kurzantů: 15 studentů + 2 učitelé

Cílem kurzu, který jsme pořádali pro Kaplické gymnázium, bylo seznámit studenty se základy poskytování první pomoci, záchrany na vodě a připravit je na přežití v přírodě.
Žáci druhého ročníku tak měli možnost se naučit poskytnout neodkladnou první pomoc včetně kardiopulmonální resuscitace, ovládat plavidla jako jsou: seakayak, kanoe, raft a veslice, a také základy orientace v terénu, používání buzoly a map.
Po náročných ranních rozcvičkách, frekventanti procházeli jednotlivými stanovišti, kde měli možnost si vše takříkajíc vyzkoušet na vlastní kůži. Děti se tedy naučily používat základní pomůcky při záchraně tonoucích, resuscitovat, ošetřit různé druhy poranění, zorientovat se v terénu a používat aktivně buzolu.
Celý kurz byl naplněn dílčími cvičeními, kdy měli žáci možnost prakticky předvést, co vše si zapamatovali a jak umí nabyté znalosti využít v praxi. Absolvovali tedy orientační běh, modelová cvičení s fingovanými raněnými a mnohá další. Velmi zajímavou vsuvkou pro ně byla i přednáška a ukázka výcviku záchranářských psů členů Horské služby z celé ČR a návštěva prezidenta rakouské vodní záchranné služby s ukázkou jejich činnosti.
Nejzajímavějším bodem programu, na který se studenti těšili nejvíce, bylo přežití v přírodě, které začínalo vysazením v neznámém terénu a následný pochod na místo, kde si měli žáci vybudovat přístřešek, rozdělat oheň a připravit večeři. V noci pak měli možnost „zachránit“ několik figurantů s různými druhy závažných poranění.
Poslední den byl ve znamení velkého závodu, kdy již zkušení absolventi předvedli, že na kurzu opravdu dávali dobrý pozor a některé náročné situace pro ně již nejsou překážkou.
Pochvalu a poděkování zaslouží nejen studenti, ale také jejich paní učitelky Zorka a Hanka, které je po celou dobu velmi kladně motivovaly a dotvářely spolu s našimi instruktory již tak pestrý program.

Instruktoři VZS:

Adéla Černá
Jan Wimmer
Martin Kopačka
Zita Šuttová
Klára Adlerová
Josef Leichtfried ÖWR OÖ

V. D. Vltavici 9.9. 2010, vedoucí kurzu Adéla Černá

Stránka

  • 1

Stránka

  • 1