Obsah

Výkon společných služeb Vodní záchranné služby ČČK a Rakouska 

Zapojení partneři:

  • Jihočeský kraj
  • Obec Černá v Pošumaví
  • Povodí Vltavy s.p.
  • EDIKT a.s.

Cílem aktivity bylo realizovat společné stálé hlídky 1+2  při výkonu vodní záchranné služby v hlavní sezoně (červen až září) v souladu s posláním, tedy zabezpečit  preventivní      a záchrannou  činnost a poskytovat první pomoc v případě ohrožení či živelných katastrofách s cílem zabránit vážným úrazům, utonutím a ztrátám na materiálních hodnotách na území Jihočeského kraje  v regionu Lipenska ze základny D. Vltavice a  na vodních plochách JK dle potřeb. Dále pak v zimním období víkendové společné služby na ledové bruslařské dráze Lipno.

V průběhu výkonu služeb zasahovali  hlídky celkem ve 42  případech, z toho v 17 případech byl přímo ohrožen život zachraňovaných. 

Nejdramatičtější byl asi zásah ke 4 ohroženým dětem ve věku 8 – 14 let z června 2010. Nepochopitelný hazard a nezodpovědnost rodičů, kdy děti ponechaly na pramici bez vest a doprovodu na „Velkém Lipně“ a při příchodu náhlé bouřky jim nezbylo než doufat v profesionální zásah hlídky.  

Při zásazích se osvědčila výborná součinnost především s RZP Jihočeského kraje a policií ČR.

Mezinárodní složení hlídek bylo přínosem nejen v posílení bezpečnosti regionu, v předávání vzájemných zkušeností, ale i komunikační výhodou při zásazích k turistům z německy mluvících zemí.

Již tradičně se osvědčila praxe studentů Jihočeské univerzity ZSF obor záchranář, kteří se přímo zapojovali v ostrých výjezdech a zásazích, výcviku připravenosti a pracovních úkolech.   

Všem členům hlídek děkuji za obětavou práci a nasazení  v mottu „ Jsme tu pro Vás, abyste se na vodě cítili bezpečně“

V ČK dne 3. září 2010                         Ing. Milan Bukáček