Navigace

Obsah

Stránka

 • 1

Stránka

 • 1

Kurz záchranných prácí na vodě - 29.9. – 1.10. 2008 

Přehrát video
Přehrát video
 
V souladu s koncepcí výcviku HZS ČR – záchranné práce na vodě proběhl ve dnech 29.9. – 1.10. 2008 kurz pro příslušníky HZS Jihočeského kraje dle obsahového plánu a pokynů kurzu viz. příloha. Náplň kurzu a organizační pokyny byly odsouhlaseny  KŘ  HZS JK v srpnu 2008.
 
Počet účastníků: 14 příslušníků HZS z každého ÚO 2 osoby
 
Místo: bazén v ČK, Vltava v ČK, Lipenská přehrada – Výcvikové centrum VZS ČČK D. Vltavice, vodácký kanál Č. Vrbné
 
Instruktoři: 5 instruktorů, 2 figuranti z VZS ČČK  MS Č. Krumlov, vedoucí kurzu Ing. Milan Bukáček
 
Naplnění cílů a úkolů kurzu:
Splněny v souladu s plánem provedení. Termín kurzu byl plánován na začátek září 2008, ale z důvodů změn ze strany HZS byl tento posunut pozdější termín. Náročné klimatické a terénní podmínky, krátký den vyžadoval od kurzantů plné nasazení a vypětí sil. Teplota vzduchu byla kolem 10 0C a teplota vody 110C. To vše pak spolu s intenzitou a náročností úkolů, situací, kdy došlo v lokalitě k utonutí a současně k pohřešování rakouského turisty   přispělo k přiblížení maximálně náročných podmínek v případě skutečných zásahů a pozitivně ovlivnilo  vlastní provedení kurzu. 
 
Výcvik na bazéně:
Proveden v souladu s plánem výcviku.
Hodnocení: Plavecké dovednosti frekventantů jsou na průměrné úrovni, po krátkém teoretickém výkladu a ukázce však podali překvapivé výkony uplaváním 25 m pod vodou /kromě 1 splnili všichni/. Z důvodu pozdního příjezdu 2 skupin neproběhlo plavání v oděvu a nezabezpečením   ABC potápěče pak výcvik s těmito pomůckami. 
 
Zdravotní příprava
V úvodu kurzu proběhla vysoce kvalitní přednáškou odborníka MUDr. S. Jegorov na téma hypotermie, tonutí a utonutí, v další fázi kurzu již prakticky v rámci modelových situací. Zdravotní přípravu lze jako tým hodnotit dobře, přesto, že u některých jednotlivců se vyskytují základní nedostatky.
 
Záchrana n stojaté vodě /hladinová záchrana/
Blok teoretických přednášek proběhl před i po praktickém výcviku. Důraz by byl položen na záchranu osobním zásahem, vynášení osob, plavání v oděvu   a řešení modelových situací, vždy s důrazem v práci v týmu. Byly procvičeny způsoby záchrany pomocí prostředků, které mají HZS k dispozici, pomoci raftu, mot. člunu a navíc  další možné improvizované prostředky. Při záchraně pomocí motorového člunu se projevily nedostatečné praktické zkušenosti při ovládání člunu.
 
Noční zásah
Pod námětem plnily vytvořená družstva 1 + 3 modelové situace osobním zásahem při záchraně tonoucího rybáře, KPR a předání ZZS. Cvičící prokázali schopnost a morální odhodlání při záchraně osoby i bez použití izolačních obleků.
 
Záchrana na tekoucí vodě
Zahájeno blokem teoretických přednášek. Výcvik proveden na vodáckém kanále  v Č. Vrbném za složitých podmínek a pro některé ze cvičících byla především nízká teplota vody i přes používání izolačních obleků tvrdým oříškem. Procvičeny byly jednotlivé úkoly  v souladu s plánem výcviku. Důraz byl položen na záchranu upoutaným zachráncem, zřízení stanoviště, překonání toku, sebezáchranu a ovládání raftu.
 
Materiálové a personální zabezpečení
Materiálové a personální zajištění kurzu bylo dobře připraveno jak ze strany VZS tak HZS. Potřebný materiál, který nemají HZS standardně vy výbavě byl zapůjčen z OUHZS Borovany.  Oproti minulosti se zlepšila materiálová vybavenost jednotlivých OÚ /J. Hradec vybavení suchým izolačním oděvem, záchranářská vesta Extrem–pro, házecí pytlík/. Přesto
 
Doporučuji dovybavit pro zásah na vodě minimálně:
 • všechny zásahové vozidla
 • 2x 25 m házecí pytlík
 • 2x vesta Extrém-pro
 • 4x karabina
 • Stanoviště na velkých plochách /např, Frymburk/ navíc:
 • 2x suchý izolační oblek, včetně „haupny“, neoprenové rukavice
 • kotvičky pro vyhledávání utonulých
 • sonar
 • vodoodolná svítilna
 
Dobře bylo také využito didaktických pomůcek a dobré zázemí VC VZS v D. Vltavici, včetně ubytovacích kapacit. Část potřebného materiálu bylo nakoupeno viz. vyúčtování.
 
Závěrečné vyhodnocení:
Velice kladně hodnotím přístup účastníků kurzu k jednotlivým zaměstnáním, schopnost improvizovat a týmový duch plnění zadaných úkolů. I když plavecké schopnosti některých příslušníků HZS nejsou na požadované úrovni ukázali, že po absolvování základní výcviku bude většina z nich schopna kvalifikovaně řešit situace záchranné práce spojené s vodním prostředím. Jak také sami účastníci kurzu potvrdili, je  žádoucí v jeho pravidelném absolvování maximálním počtem příslušníků HZS. Jako ideální vidím mít dvě vyškolené osoby v každé směně, kteří v případě zásahu na vodní ploše budou schopni profesionálně zasáhnout. Také by mělo dojít k dovybavení směny HZS potřebným materiálem viz. doporučení.
U některých účastníků kurzu se projevila menší odolnost při práci v nepříznivých podmínkách chladné vody a zimy.
Dlouhodobé praktické zkušenosti instruktorů VZS napomohly k vysoké odborné a organizační úrovni kurzu. Vzájemné poznání obou složek IZS z hlediska jejich možností, působnosti a materiálové vybavení pozitivně ovlivní jejich součinnost v případě nasazení a v konečném důsledku napomůže k zvýšení bezpečnosti obyvatel.    
 
 
V Českém Krumlově 28.10. 2008                                                   Ing. Milan Bukáček