Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Stránka

  • 1

Společné soustředění mládeže Vodní záchranné služby ČČK a H.   Rakouska

Soustředění mládeže VZS ČČK a Vodní záchranné služby Rakouska v projektu JK pak proběhlo ve VC mládeže Rakouské VZS v Nusdorfu /Rakousko/ v termínu 16. – 23.8. 08. Zúčastnily se ho děti ve věku 12 – 15 let  /v celkovém počtu VZS ČČK 10 dětí a 3 vedoucí R VZS 20 dětí a 3 vedoucí/, za řízení  zkušených českých a rakouských vedoucích mládeže. Tématické bloky výuky a výcviku byly řízeny  instruktory z řad VZS Rakouska.

Soustředění proběhlo dle následujícího programové zaměření:

1. provedení praktické a teoretické odborné přípravy mladých záchranářů / plavecký a potápěčský výcvik, ovládání plavidel, ovládání záchranných pomůcek, zdravotní příprava, základy lanové techniky, topografie, dovednosti přežití /

2. příprava na mistrovství Horního Rakouska v záchranářském sportu

3. poznávací programy - návštěva místních základen VZS na Attersee – seznámení s vybavením základen a činností speciálních jednotek záchranářů – hladinový specialisté, záchranní potápěči

4. sportovní programy  / volejbal, plavání, fotbal, cyklistika/ a soutěže

5. canyoning – jednodenní výlet s zkušenými záchranáři specialisty se zaměřením na základy canyoningu, seznámení se specifiky tohoto sportu a základy záchranných technik

6. základní výcvik přístrojového potápění vedený potápěči záchranáři

7. návštěva lanového centra – základní výcvik lanových technik pod vedením zkušených instruktorů

8. účast na mistrovství Horního Rakouska v záchranářském sportu – plavecký bazén ve Steyeru

Celkem se zúčastnilo 36 osob. Podařilo se naplnit cíle projektu tedy  déle rozvinout aktivní spolupráci, kontakty a prohloubit  přátelské vztahy, proběhla  vzájemná výměna zkušeností  v oblasti vzdělávacích programů a přípravy mládeže vodní záchranné služby mezi oběma partnerskými organizacemi.  

Díky každodenní komunikaci byly vytvořeny podmínky pro zdokonalení jazykových dovedností dětí i instruktorů. 

Dobře zorganizovaným programem s využitím aktivního přístupu  mládeže byl kvalitativně vyplněn volný čas letních prázdnin. Z hlediska přeshraniční dopadu se podařilo prohloubit   a zefektivnit vzájemnou spolupráci obou partnerských organizací v souladu s cíly projektu, jako předpoklad vytvoření podmínek pro koncepční rozvoj Vodní záchranné služby v regionu v souladu s požadavky  EU a ČR.