Navigace

Obsah

Stránka


Stránka

Mezinárodní veřejný plavecký závod, Český pohár v dálkovém plavání

D. Vltavice 2.- 3.8. 2008 od 09.00 – 22.00 hod

Již tradičně si mohla široká  mezinárodní veřejnost prověřit vlastních plavecké dovednosti  se současnou špičkou dálkových plavců ČR, kteří zde soutěžili v rámci  kola Českého poháru v dálkovém plavání.  Organizačně byla aktivita dobře připravena a zajištěna a po dobu obou dnů skýtala zajímavou a hodnotnou podívanou. Celkově se v jednotlivých kategoriích závodu zúčastnilo  190 závodníků. Příznivé slunečné počasí a voda o teplotě 18.0 C vytvořily ideální podmínky pro dobré výkony.

Souběžně s plaveckým závodem probíhal po celý 1. den tzv. Akční den se záchranáři, kterého se aktivně zúčastnilo cca 130 osob z ČR, Slovenska, Rakouska, Německa, USA atd., kteří si mohli v praxi vyzkoušet za dohledu instruktorů znalosti 1. pomoci, záchrany z vody, ovládání raftu, aquascipu,  jízdu motorovou  lodí, střelbu se vzduchovky  a odvahu na lanové dráze. Hlavním smyslem obou akcí bylo působit na účastníky v rámci prevence bezpečné  činnosti  při aktivitách  na vodních plochách  a vyzkoušet si vlastní dovednosti a fyzickou zdatnost. Kdo přišel, jistě nealitoval  a odnesl si hodně poznatků a nových informací.

Také po společenské stránce lze projekt hodnotit více než kladně. Hodnotné ceny závodníkům předávali starosta Černá v Pošumaví

Součástí bylo také předání certifikátů a cen pro účastníky Soustředění mladých vodních záchranářů ČČK.

Organizační, personální, materiálové, odborné  a zdravotní zabezpečení se uskutečnilo  v gesci instruktorů VZS ČČK. Logistika akce /šatny, sprchy, občerstvení atd./ byla zabezpečena  v reálu Výcvikového centra VZS ČČK a také v penzionu Rozárka. v D. Vltavici.

Realizace projektu napomohla zefektivnění a zintenzivnění vzájemné spolupráce  partnerských organizací a národů v souladu s cíly projektu. Cíle projektu se podařilo naplnit v souladu s předpoklady.