Navigace

Obsah

Záchranáři a Festival vojenských filmů

Logo

 Dne 14.11.2009 se naše místní skupina podílela na zabezpečení doprovodného programu Festivalu vojenských filmů. Doprovodný program probíhal od 10:00 hod do 16:00 hod v pivovarských zahradách pivovaru Eggenberg.

Naše místní skupina prezentovala fotogalerií činnost vodních záchranářů v regionu Jižních Čech, živou projekcí aktivity naší místní skupiny vůči mládeži, školám, plaveckému sportu a záchrannářské odbornosti. Dále byla instalována stacionární ukázka vybavenosti záchranného týmu a nechybělo ani aktivní zapojení návštěvníků do praktického využití záchranných házecích pomůcek. Velké popularitě se těšil i nácvik KPR na výcvikové figuríně o čem svědčí i vysoké procento návštěvníků, kteří si vlastní KPR vyzkoušeli.
Organizátorem byla naše ukázka hodnocena velmi vysoce za což děkuji všem příslušníkům naší MS ČČK VZS, kteří se na jejím zabezpečení podíleli. Dík patří tedy Věrce a Honzovi Kolouchovým, Honzovi Šimkovi, Mírovi Březinovi, Láďovi Augstenovi, Honzovi Wimmerovi a Aleši Berounskému.
Díky tématickému pojetí ukázky se dá tato aktivita chápat jako velmi zdařilý výcvik členů záchranného týmu.
 
Zapsal: Jerry Tůma

Stránka


Stránka