Navigace

Obsah

Vyhodnocení praktického semináře „Vyproštění - záchrana ze zamrzlé vodní plochy“

Z vysílání ČT1...

Psali o nás: klikněte zde ...

Led Krumlovskoml fronta seminar led

 Fotografie ...

Vodní záchranáři ČČK z Č. Krumlova pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje, společně s obcí Černá v Poš., Generálního ředitelství HZS ČR a  za přispění VZP ČR a ZPMV ČR zorganizovali v D. Vltavici (Lipensko) již   4. ročník praktického semináře „Vyproštění a záchrana ze zamrzlé vodní plochy“.  Seminář byl zaměřen na aktuální problémy složek IZS a dalších organizací, které souvisejí zejména s vývojem sportovních a volnočasových aktivit na zamrzlých vodních plochách.
Vývoj událostí a dramatický počet zásahů z počátku tohoto roku, především členů HZS k ohroženým osobám na těchto plochách, ukázal správný směr a potrhl význam semináře v mezinárodním měřítku v souladu se záměrem vodních záchranářů.  Výsledkem je  zlepšení úrovně připravenosti a materiálové vybavenosti zasahujících složek.
Rozvoj sportovních a volnočasových aktivit na zamrzlých plochách přináší lidem relaxaci        a vyžití. Je potěšitelné, že se některé obce a organizace snaží vytvořit formou organizování různých aktivit či úpravou ploch a prostorů  podmínky pro jejich realizaci. Ale na druhé straně je třeba si také uvědomit možné riziko, které někdy vede až k tragickým událostem v případě proboření do vody. V těchto případech pak padá na zmiňované organizátory občanskoprávní odpovědnost. Je otázkou jak mají organizátoři řešeny základní předpoklady pro provoz těchto aktivit např. v podobě  provozního řádu, řešení bezpečnosti osob, vyškoleného personálu a materiální vybavení v případě  krizových událostí.
V dopolední teoretické části seminář rozpoutal diskuze u prezentací kolem adrenalinových aktivit na ledě jako kiting, lední jachting, dálkové bruslení, běh na lyžích nebo přejíždění zamrzlé plochy motorovými vozidly. Taktéž prezentace podchlazení po proboření do ledu a poskytnutí 1. pomoci, možnosti záchrany osob a vyhledávání utonulých záchranářskými kynology Jihočeské brigády  nebo exkurz do řešení záchrany z ledu v zahraničí byly velmi poutavé. Specifická a zajímavá byla přednáška hasičů k praktickým zásahům pří záchraně osob z ledu, prezentace k metodice využívání suchých záchranářských obleků pro záchranné práce na ledě. K těmto prezentacím se připojily také firmy SHK-CZ Stod s vrhačem lan a dalších pomůcek či tradiční výrobce kvalitních člunů, záchranné lávky i jiných výrobků Gumotex Břeclav nebo Sava Trade se stabilním plovoucím chodníkem a záchrannými saněmi. Vymezený čas prezentací byl stanoven do 10 min, ale jak se ukázalo, množství námětů a příspěvků bylo nad rámec časového předpokladu. Z těchto důvodů pak zazněl ze strany účastníků návrh pro organizování dalšího semináře, a to dvoudenního.
Po seznámení s problematikou následovala praktická záchrana s využitím všech dostupných pomůcek či výrobků prezentovaných zúčastněnými firmami. Byly procvičeny záchrany pomocí upoutaného záchranáře, raftu, žebříku, lávky, házecího pytlíku, hasičské hadice, lehátka atd., v součinnosti s Horskou službou pak pomocí navijáku čtyřkolky. Jako efektivní způsob záchrany se jeví pomocí záchranářského psa, který přinese tonoucímu lano či záchranný prostředek.Vyvrcholením bylo porovnání zákroků, kdy si cvičící skupiny zvolily prostředek, který jim vyhovoval nejlépe a tento pak skupina předvedla i odborné veřejnosti. Přínosem byla záchrana s použitím zásahového obleku /bez izolačního obleku/. Vítězem soutěže týmů stalo smíšené družstvo složené  ze zástupců VZS ČČK MS Kladno a HZS Středočeského kraje stanice Hořovice, které obdrželo poukaz na kurz kitingu od LAS s.r.o.
Závěrem lze konstatovat, že seminář se povedl i přes omluvenou neúčast přihlášených rakouských a německých vodních záchranářů a dalších organizací z ČR z důvodů sněhové kalamity.
 Překvapil nezájem o účast provozovatelů aktivit na ledových plochách, pro které mohl být seminář přínosem. To dokresluje jen stav vědomí /bez vědomí/ právní  a morální odpovědnosti provozovatelů sportovních a volnočasových aktivit za bezpečnost návštěvníků.
Více než 100 účastníků semináře se pozastavilo nad otevřenou a nezodpovězená otázkou. Jak lze řešit stav u aktivit na zaledněných plochách a udělat více pro prevenci? Jak docílit uvědomění právní a morální odpovědnosti zainteresovaných stran?
Zkušenosti a netečnost zodpovědných orgánů však ukazuje, že pravděpodobně se vše bude odvíjet na přístupu konkrétních subjektů. V případě záchrany na ledě pak zřejmě všichni budou spoléhat na příjezd vyškoleného záchranáře, který to zvládne.
Většinu zúčastněných semináře tvořili dobrovolníci - především Vodní záchranáři, kteří nelitují toho, že za vlastní náklady absolvují různé školení a kurzy. Jsou to také oni kdo jsou ve svém oboru profesionály - připraveni předávat zkušenosti a pomoci při záchraně života. Zarážející je, proč zůstává toto úsilí bez podpory zodpovědných ministerstev!!!

autoři: Ing.Milan Bukáček, Mgr.Štěpán Klen, VZS ČČK

  

Propozice ke stažení